AVIS LEGAL MQMaqua

OBJECTO

La present pàgina Web ha estat dissenyada per permetre l'accés de tots els clients i visitants a la informació relativa als productes i serveis oferts per la tenda online MQMaqua.

CONTINGUT

A través d'aquesta Web es facilita informació sobre productes i serveis destinats a la seva comercialització, que en tot cas quedaran subjectes als termes i condicions de compra expressament detallats a cada moment i accessibles des d'aquesta pàgina Web.

ACCÉS I ÚS

Les condicions d'accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de la tenda online MQMaqua o de tercers.

Es considera prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats, i en concret amb caràcter no exhaustiu:

Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc.)

Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d'aquesta pàgina Web.

La utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que si escau puguin incloure's a la pàgina Web de la tenda online MQMaqua.

RESPONSABILITAT:

La tenda online MQMaqua no es fa responsable en cap concepte de cap tipus de dany derivat per l'ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella

SERVEI

La tenda online MQMaqua es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

La tenda online MQMaqua no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les web a les quals pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni de continguts que no hagin estat supervisats per la tenda online MQMaqua

 

COMERÇ ELECTRÒNIC

En cas que a través de la present pàgina Web, es dugui a terme una activitat comercial, la mateixa consistirà en la recepció i enviament de comandes realitzades pels usuaris relatives als productes i serveis presentats en la mateixa, subjectant-se en tot caso les transaccions comercials que es produeixin, a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 de 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Minorista relativa a les Vendes a Distància, així com, la legislació en tot el referent a les Condicions Generals de Contractació.

CONDICIONS GENERALS

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la tenda online MQMaqua serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

La tenda online de MQMaqua està gestionada per:

Camí Vell de Canovelles
9 08403 Granollers, Barcelona
Nucleo Zoológico: B2500933
Teléfono: 93 849 21 86
Whatsapp, Line, iMessage: 657 58 58 58

imessageWhatsappLine

El acceso a la tienda online MQMaqua implica la aceptación de todas las condiciones expresadas.

MQMaqua © 2015.